รายละเอียด VDO Conference วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สถาบันพัฒนากำลังคน กรมการแพทย์แผนไทยฯ
หัวข้อการประชุม :ทฤษฎีการแพทย์แผนไทยว่าด้วยอาการไข้ (ต่อ)
ประธานการประชุม :อาจารย์ด้านแพทย์แผนไทย
สถานที่ประชุม :MOC
วันที่ใช้งาน :2 กุมภาพันธ์ 2560
ช่วงเวลา :08:30:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Sites :76
RoomNumber :##1001
E-Mail ผู้ประสานงาน :ittm.train@gmail.com ,
หมายเหตุ:
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference