รายละเอียด VDO Conference วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวข้อการประชุม :บรรยายพิเศษ เรื่อง "การบูรณาการงานท้องถิ่นและการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็ก" โดย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุธี มากบุญ
ประธานการประชุม :รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร
วันที่ใช้งาน :3 กุมภาพันธ์ 2560
ช่วงเวลา :08:30:00 น. - 10:00:00 น.
จำนวน Sites :120
RoomNumber :##1001
E-Mail ผู้ประสานงาน : ,
หมายเหตุ:สนย. 025901379


Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สป.สธ.
หัวข้อการประชุม :การจัดกรอบอัตรากำลังโครงสร้าง สสจ
ประธานการประชุม :นพ.สาธารณสุขจังหวัดสงขลา
สถานที่ประชุม :MOC
วันที่ใช้งาน :3 กุมภาพันธ์ 2560
ช่วงเวลา :13:00:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Sites :15
RoomNumber :##1002
E-Mail ผู้ประสานงาน :kea_ok28@hotmail.com ,
หมายเหตุ:กลุ่มงานอัตรากำลัง กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สป. คุณจารุภรณ์ โทร 1356 ประชุมร่วมกันระหว่าง สงขลา, อำนาจเจริญ, พังงา, ยโสธร, พะเยา, ลำปาง, ลพบุรี, สมุทรปราการ, สุราษฎร์ธานี, พระนครศรีอยุธยา, นครราชสีมา, จันทบุรี, บุรีรัมย์, ปัตตานี
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference