รายละเอียด VDO Conference วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :เขตสุขภาพที่ 9
หัวข้อการประชุม :ติดตามงบประมาณ เขตสุขภาพที่ 9
ประธานการประชุม :นายไพศาล ดั่นคุ้ม
สถานที่ประชุม :MOC
วันที่ใช้งาน :6 กุมภาพันธ์ 2560
ช่วงเวลา :13:00:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Sites :8
RoomNumber :##2009
E-Mail ผู้ประสานงาน :sttail@gmail.com ,
หมายเหตุ:ผู้ประสานงาน นายสุธรรม เทศรำพรรณ 0-2590-1588 081-557-0654
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference