รายละเอียด VDO Conference วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
หัวข้อการประชุม :งบประมาณกลุ่มจังหวัด เพิ่มเติม 2561
ประธานการประชุม :นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์
สถานที่ประชุม :ห้องประชุม 2
วันที่ใช้งาน :9 กุมภาพันธ์ 2560
ช่วงเวลา :13:30:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Sites :78
RoomNumber :##1001
E-Mail ผู้ประสานงาน : ,
หมายเหตุ:นพ.สสจ ทั่วประเทศ // นายพีรวัส สนย. 2393
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference