รายละเอียด VDO Conference วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :เขตสุขภาพที่ 8
หัวข้อการประชุม :การประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล เขตสุขภาพที่ 8 เพื่อพิจารณาจัดสรรตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
ประธานการประชุม :ผู้อำนวนการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมหน่วยงานผู้จัด
วันที่ใช้งาน :16 กุมภาพันธ์ 2560
ช่วงเวลา :09:30:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Sites :40
RoomNumber :##2008
E-Mail ผู้ประสานงาน :R8waychro@gmail.com ,
หมายเหตุ:นางสาวพิมพร ดาศักดิ์ นักทรัพยากรบุคคล เขตสุขภาพที่ 8 042-222356 ต่อ 133
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference