รายละเอียด VDO Conference วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :คณะกรรมการทันตสาธารณสุขชนบทภาคใต้
หัวข้อการประชุม :ประชุม กรรมการ คท ศต
ประธานการประชุม :ทพ สมฤทธิ์ จิโรจน์วณิชชการ
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมหน่วยงานผู้จัด
วันที่ใช้งาน :17 กุมภาพันธ์ 2560
ช่วงเวลา :08:30:00 น. - 12:30:00 น.
จำนวน Sites :14
RoomNumber :##1002
E-Mail ผู้ประสานงาน :benjamas_al@hotmail.com ,
หมายเหตุ:เบญจมาศ อัลอิสฮักก์ 0818978040 ประชุมร่วมกันระหว่าง กระบี่, ชุมพร, ตรัง, นครศรีธรรมราช, นราธิวาส, ปัตตานี , พังงา , พัทลุง, ภูเก็ต , ยะลา, ระนอง, สงขลา, สตูล , สุราษฎร์ธานี ,


Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :เขตสุขภาพที่ 8
หัวข้อการประชุม :การประชุมคณะกรรมการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R เขตสุขภาพที่ 8
ประธานการประชุม :นพ.สมนึก อภิวันทนากุล
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมหน่วยงานผู้จัด
วันที่ใช้งาน :17 กุมภาพันธ์ 2560
ช่วงเวลา :08:30:00 น. - 06:00:00 น.
จำนวน Sites :30
RoomNumber :##2008
E-Mail ผู้ประสานงาน :R8waychro@gmail.com , Dasak1986ann@gmail.com
หมายเหตุ:นางสาวพิมพร ดาศักดิ์ นักทรัพยากรบุคคล เขตสุขภาพที่ 8 โทร 042-222356 ต่อ 133
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference