รายละเอียด VDO Conference วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :กลุ่มกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวข้อการประชุม :**ยกเลิกการประชุม** การบังคับใช้กฎหมายที่สำคัญ ประจำปี 2560
ประธานการประชุม :นายมรุต จิรเศรษฐสิริ
สถานที่ประชุม :ห้องประชุม2
วันที่ใช้งาน :20 กุมภาพันธ์ 2560
ช่วงเวลา :13:30:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Sites :120
RoomNumber :##1001
E-Mail ผู้ประสานงาน :legal@health.moph.go.th ,
หมายเหตุ:ผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายใน สสจ. รพศ. รพท. //คุณไพเราะ 025901432 คุณสิทธินันท์ 025901436


Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :เขตสุขภาพที่ 9
หัวข้อการประชุม :ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 9
ประธานการประชุม :นายไพศาล ดั่นคุ้ม
สถานที่ประชุม :MOC
วันที่ใช้งาน :20 กุมภาพันธ์ 2560
ช่วงเวลา :09:00:00 น. - 12:00:00 น.
จำนวน Sites :8
RoomNumber :##2009
E-Mail ผู้ประสานงาน :sttail@gmail.com ,
หมายเหตุ:ผู้ประสานงาน นายสุธรรม เทศรำพรรณ เบอร์โทรศัพท์ 0-2590-1588
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference