รายละเอียด VDO Conference วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หัวข้อการประชุม :การจัดกรอบอัตรากำลังโครงสร้าง สสจ
ประธานการประชุม :นพ.สสจ.พระนครศรีอยุธยา
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมหน่วยงานผู้จัด
วันที่ใช้งาน :21 กุมภาพันธ์ 2560
ช่วงเวลา :10:00:00 น. - 12:00:00 น.
จำนวน Sites :13
RoomNumber :##1002
E-Mail ผู้ประสานงาน :paiboon.wa@moph.mail.go.th ,
หมายเหตุ:ติดต่อประสานงาน คุณไพบูลย์ ไวกยี 0818534057 ประชุมร่วมกันระหว่าง ชลบุรี, นครราชสีมา , พระนครศรีอยุธยา , พังงา , พะเยา, มุกดาหาร , ยโสธร , ลพบุรี, ลำปาง, สงขลา, สมุทรปราการ, สุราษฎร์ธานี , อำนาจเจริญ,
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference