รายละเอียด VDO Conference วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :กลุ่มกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวข้อการประชุม :การบังคับใช้กฎหมายที่สำคัญ ประจำปี 2560
ประธานการประชุม :นายมรุต จิรเศรษฐสิริ
สถานที่ประชุม :ห้องประชุม2
วันที่ใช้งาน :27 กุมภาพันธ์ 2560
ช่วงเวลา :13:30:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Sites :120
RoomNumber :##1001
E-Mail ผู้ประสานงาน :legal@health.moph.go.th ,
หมายเหตุ:ผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายใน สสจ. รพศ. รพท. //คุณไพเราะ 025901432 คุณสิทธินันท์ 025901436


Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
หัวข้อการประชุม :การวางยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ในการดำเนินงาน รายสาขา และปรึกษาหารือเตรียมจัดประชุมนำเสนอผลงานรอบ๖ เดือน ในเดือนเมษายน ๒๕๖๐
ประธานการประชุม :สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมหน่วยงานผู้จัด
วันที่ใช้งาน :27 กุมภาพันธ์ 2560
ช่วงเวลา :09:00:00 น. - 12:00:00 น.
จำนวน Sites :20
RoomNumber :##2008
E-Mail ผู้ประสานงาน :r8waycso@gmail.com ,
หมายเหตุ:นายสุรชัย รสโสดา 042-222356 ต่อ 137


Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :กรมการแพทย์แผนไทยฯ
หัวข้อการประชุม :ชี้แจงแนวทางเมืองสมุนไพร (ยกเลิกการประชุม)
ประธานการประชุม :รองอธิบดีฯ
สถานที่ประชุม :MOC
วันที่ใช้งาน :27 กุมภาพันธ์ 2560
ช่วงเวลา :13:30:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Sites :-1
RoomNumber :##1002
E-Mail ผู้ประสานงาน :ppin1987@gmail.com , thpolicy2016@gmail.com
หมายเหตุ: " ประชุมร่วมกันระหว่าง จันทบุรี, เชียงราย , นครปฐม , ปราจีนบุรี , พิษณุโลก, มหาสารคาม, สกลนคร , สงขลา, สระบุรี, สุราษฎร์ธานี , สุรินทร์ , อุทัยธานี , อำนาจเจริญ, "
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference