รายละเอียด VDO Conference วันที่ 1 มีนาคม 2560Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
หัวข้อการประชุม :ประชุม ชี้แจงการเก็บข้อมูลตามโครงการส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน
ประธานการประชุม :ผอ.สำนักยา
สถานที่ประชุม :MOC
วันที่ใช้งาน :1 มีนาคม 2560
ช่วงเวลา :09:00:00 น. - 11:30:00 น.
จำนวน Sites :76
RoomNumber :##1001
E-Mail ผู้ประสานงาน :ภก.วราวุธ เสริมสินสิริ , นายมารุต สีแสง
หมายเหตุ:02-590-7341


Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
หัวข้อการประชุม :!!ยกเลิก!! ประชุมนำเสนอแผนปฏิบัติการรองรับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ด้านสาธารณสุข (MOPH 4.0)
ประธานการประชุม :รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร
วันที่ใช้งาน :1 มีนาคม 2560
ช่วงเวลา :13:00:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Sites :120
RoomNumber :##1001
E-Mail ผู้ประสานงาน :plan.bps2015@gmail.com , suwanna@health.moph.go.th
หมายเหตุ:!!ยกเลิก!! นพ.สสจ. และ ผู้บริหารทุกระดับที่เกี่ยวข้อง//คุณจิราภรณ์ สิงหเสนี 02 590 2348
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference