รายละเอียด VDO Conference วันที่ 2 มีนาคม 2560Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :ict
หัวข้อการประชุม :
ประธานการประชุม :
สถานที่ประชุม :MOC
วันที่ใช้งาน :2 มีนาคม 2560
ช่วงเวลา :09:00:00 น. - 11:00:00 น.
จำนวน Sites :2
RoomNumber :##1002
E-Mail ผู้ประสานงาน : ,
หมายเหตุ: ประชุมร่วมกันระหว่าง
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference