รายละเอียด VDO Conference วันที่ 3 มีนาคม 2560Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สำนักนโยบายและยทธศาสตร์
หัวข้อการประชุม :ยกเลิก !! บูรณาการ 4 กระทรวง (เด็กและผู้สูงอายุ)
ประธานการประชุม :รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)
สถานที่ประชุม :MOC
วันที่ใช้งาน :3 มีนาคม 2560
ช่วงเวลา :13:00:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Sites :120
RoomNumber :##1001
E-Mail ผู้ประสานงาน :policy2.bps@gmail.com ,
หมายเหตุ:ยกเลิก !! นพ.สสจ./ผอ.รพ และผู้เกี่ยวข้อง ทั่วประเทศ //สอบถามโทร 02 590 2458


Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวข้อการประชุม :บรรยายพิเศษ เรื่อง การบูรณาการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
ประธานการประชุม :รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร
วันที่ใช้งาน :3 มีนาคม 2560
ช่วงเวลา :11:00:00 น. - 12:00:00 น.
จำนวน Sites :120
RoomNumber :##1001
E-Mail ผู้ประสานงาน :meetingbps@gmail.com , suwanna@health.moph.go.th
หมายเหตุ:บรรยายโดย พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม //เชิญผู้เกี่ยวข้องในเรื่องที่บรรยาย และผู้สนใจ ทุก สสจ. + รพศ.รพท.30 แห่ง(ตามสิทธิ์) นอกนั้นขอให้รับฟังที่ สสจ.// สนย. 025901379 .. ขอบคุณค่ะ // **ขออภัย ระบบบันทึกการประชุม (Record) ยังไม่สามารถใช้งานได้**
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference