รายละเอียด VDO Conference วันที่ 6 มีนาคม 2560Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :เขตสุขภาพที่ 9
หัวข้อการประชุม :ประชุมเขตสุขภาพที่ 9
ประธานการประชุม :นายไพศาล ดั่นคุ้ม
สถานที่ประชุม :MOC
วันที่ใช้งาน :6 มีนาคม 2560
ช่วงเวลา :13:00:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Sites :8
RoomNumber :##2009
E-Mail ผู้ประสานงาน :sttail@gmail.com ,
หมายเหตุ:ผู้ประสานงาน นายสุธรรม เทศรำพรรณ 0-2590-1588


Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :กองพัฒนาและบริการวิชาการ กรมการแพทย์แผนไทยฯ
หัวข้อการประชุม :การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อเตรียมจัดกิจกรรม Herbal City ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 14
ประธานการประชุม :ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทา
สถานที่ประชุม :MOC
วันที่ใช้งาน :6 มีนาคม 2560
ช่วงเวลา :09:30:00 น. - 12:00:00 น.
จำนวน Sites :5
RoomNumber :##1002
E-Mail ผู้ประสานงาน :joy.kamolchat@gmail.com , boa.ttcm@gmail.com
หมายเหตุ:ผู้ประสานงาน นางสาวกมลฉัตร พิมพ์ดิษฐ กองพัฒนาและบริการวิชาการ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โทรศัพท์ 02 149 5696 โทรสาร 02 149 5697 ประชุมร่วมกันระหว่าง เชียงราย , ปราจีนบุรี , สกลนคร , สุราษฎร์ธานี ,
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference