รายละเอียด VDO Conference วันที่ 7 มีนาคม 2560Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
หัวข้อการประชุม :Service Plan สาขาโรคหัวใจ เขตสุขภาพที่ 8
ประธานการประชุม :สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมหน่วยงานผู้จัด
วันที่ใช้งาน :7 มีนาคม 2560
ช่วงเวลา :13:30:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Sites :20
RoomNumber :##2008
E-Mail ผู้ประสานงาน :r8waycso@gmail.com ,
หมายเหตุ:นางสาวนัฐวดี มูลที โทร 084-7425935
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference