รายละเอียด VDO Conference วันที่ 8 มีนาคม 2560Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
หัวข้อการประชุม :ขอยกเลิกและเลื่อนการประชุมติดตามงานของสบพช.กับศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ครั้งที่ 6/2560 เป็นวันที่ 23 มีนาคม 2560
ประธานการประชุม :นพ.รายิน อโรร่า
สถานที่ประชุม :MOC
วันที่ใช้งาน :8 มีนาคม 2560
ช่วงเวลา :13:00:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Sites :40
RoomNumber :##1002
E-Mail ผู้ประสานงาน :sorasak@cpird.in.th , cpird.anuchart@cpird.in.th
หมายเหตุ: " "เป็นการกำกับติดตามงานระหว่างสบพช.กับศูนย์แพทยศาสตรศีกษาชั้นคลินิก (ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท) ผู้ประสานงาน นายสรศักดิ์ ฮับซัน และนายอนุชาติ จิตต์เอื้อ เบอร์โทร.025901979 ประชุมร่วมกันระหว่าง ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 37 แห่ง ""


Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
หัวข้อการประชุม :**ยกเลิก** ประชุม PMS VDO Conference ภูมิภาค
ประธานการประชุม :นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สถานที่ประชุม :MOC
วันที่ใช้งาน :8 มีนาคม 2560
ช่วงเวลา :09:00:00 น. - 12:00:00 น.
จำนวน Sites :77
RoomNumber :##1001
E-Mail ผู้ประสานงาน :p_9199218@hotmail.com ,
หมายเหตุ: **ยกเลิก** ติดต่อประสานงานได้ที่ 02-590-1600 คุณประพร


Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สำนักสาธารณสุขฉุเกฉิน
หัวข้อการประชุม :ประชุม vdo conference เรื่อง รับทราบสถานการณ์หมอกควัน มาตรการและข้อสั่งการ
ประธานการประชุม :นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
สถานที่ประชุม :ห้องประชุม2
วันที่ใช้งาน :8 มีนาคม 2560
ช่วงเวลา :15:00:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Sites :9
RoomNumber :##1003
E-Mail ผู้ประสานงาน :waritsara_aoom@hotmail.com , a.angkana@outlook.co.th
หมายเหตุ:กลุ่มงานสาธารณภัย สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน โทร 02 590 1771 หรือ 02 590 1852 ประชุมร่วมกันระหว่าง เชียงราย , เชียงใหม่, ตาก, น่าน , แพร่ , พะเยา, แม่ฮ่องสอน, ลำปาง, ลำพูน,
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference