รายละเอียด VDO Conference วันที่ 10 มีนาคม 2560Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
หัวข้อการประชุม :ประชุมวางแผนการผลิตยาสมุนไพรระดับประเทศ
ประธานการประชุม :น.พ.สรรพงษ์ ฤทธิรักษา รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
สถานที่ประชุม :MOC
วันที่ใช้งาน :10 มีนาคม 2560
ช่วงเวลา :13:00:00 น. - 15:00:00 น.
จำนวน Sites :77
RoomNumber :##1001
E-Mail ผู้ประสานงาน :nurse_55@hotmail.com , dq2559@gmail.com
หมายเหตุ:สถาบันการแพทย์แผนไทย//คุณชลธิชา,คุณธริตา 025902614
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference