รายละเอียด VDO Conference วันที่ 17 มีนาคม 2560Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สสจ.สกลนคร
หัวข้อการประชุม :การจัดการขู้ลมารดาตาย3ปีย้อนหลัง(ปี2557-2559)และปี2560เขตสุขภาพที่8
ประธานการประชุม :นพ.สุพจน์ แพรนิมิต
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมหน่วยงานผู้จัด
วันที่ใช้งาน :17 มีนาคม 2560
ช่วงเวลา :13:00:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Sites :7
RoomNumber :##2008
E-Mail ผู้ประสานงาน :richter.patchara@gmail.com , wasun.u@health.moph.go.th
หมายเหตุ:คุณสันติสุข ไชยมงคล เบอร์โทรศัพท์ 081-3202137
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference