รายละเอียด VDO Conference วันที่ 21 มีนาคม 2560Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :เขตสุขภาพที่ 8
หัวข้อการประชุม :ประชุมผู้รับผิดชอบงานการประเมินผลงานทางวิชาการสายงานแพทย์
ประธานการประชุม :ผู้อำนวนการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมหน่วยงานผู้จัด
วันที่ใช้งาน :21 มีนาคม 2560
ช่วงเวลา :08:30:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Sites :40
RoomNumber :##2008
E-Mail ผู้ประสานงาน :R8waychro@gmail.com ,
หมายเหตุ:นางสาวพิมพร ดาศักดิ์ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 042-222356 ต่อ 133 095-6628356


Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :ศทส.สป.สธ.
หัวข้อการประชุม :ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล
ประธานการประชุม :คุณทิพย์วรรณ ยงศิริวิทย์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการบริหารข้อมูล
สถานที่ประชุม :MOC
วันที่ใช้งาน :21 มีนาคม 2560
ช่วงเวลา :13:30:00 น. - 16:00:00 น.
จำนวน Sites :2
RoomNumber :##1002
E-Mail ผู้ประสานงาน : ,
หมายเหตุ:อ.สินีนาฏ 025901202 ประชุมร่วมกันระหว่าง อุตรดิตถ์ ,
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference