รายละเอียด VDO Conference วันที่ 22 มีนาคม 2560Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สสจ.สกลนคร
หัวข้อการประชุม :ประชุมคณะกรรมการระบบบริการพัฒนาการเด็ก เขตสุขภาพที่8
ประธานการประชุม :พญ.จุฑารัตน์ นันตะสุข
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมหน่วยงานผู้จัด
วันที่ใช้งาน :22 มีนาคม 2560
ช่วงเวลา :13:00:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Sites :7
RoomNumber :##2008
E-Mail ผู้ประสานงาน :richter.patchara@gmail.com , wasun.u@health.moph.go.th
หมายเหตุ:คุณสุภาณี กิตติสารพงษ์ เบอร์โทร์ 082-2949695 สสจ.สกลนคร
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference