รายละเอียด VDO Conference วันที่ 24 มีนาคม 2560Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สำนักบริหารการสาธารณสุข
หัวข้อการประชุม :การประชุมเร่งรัดติดตามการบริหารจัดการ และการเบิกจ่ายงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference (Polycom)
ประธานการประชุม :รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นางประนอม คำเที่ยง)
สถานที่ประชุม :ห้องประชุม2
วันที่ใช้งาน :24 มีนาคม 2560
ช่วงเวลา :13:00:00 น. - 16:00:00 น.
จำนวน Sites :120
RoomNumber :##1001
E-Mail ผู้ประสานงาน :kochasan_au@hotmail.com ,
หมายเหตุ: " " " "1. ติดต่อเกี่ยวกับระบบ VDO conference ได้ที่ เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 2590 1207 2. หากสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดการประชุมติดต่อได้ที่ งานแผนและประเมินผล กลุ่มงานบริหารจัดการงบลงทุนภูมิภาค สบรส. 0 2590 1751 ทั้งนี้ ขอให้ ผอ.รพศ/รพท. เข้าร่วมประชุมที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดของท่าน พร้อมกันกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแต่ละจังหวัด โดยเข้าใช้ ห้อง ##1001 """"


Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
หัวข้อการประชุม :ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯในวันที่ 30 มี.ค.60
ประธานการประชุม :ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ
สถานที่ประชุม :MOC
วันที่ใช้งาน :24 มีนาคม 2560
ช่วงเวลา :09:00:00 น. - 12:00:00 น.
จำนวน Sites :7
RoomNumber :##1002
E-Mail ผู้ประสานงาน :th.herbalcity@gmail.com , ppin1987@gmail.com
หมายเหตุ: ประชุมร่วมกันระหว่าง จันทบุรี, เชียงราย , นครปฐม , ปราจีนบุรี , พิษณุโลก, มหาสารคาม, สกลนคร , สงขลา, สระบุรี, สุราษฎร์ธานี , สุรินทร์ , อุทัยธานี , อำนาจเจริญ,
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference