รายละเอียด VDO Conference วันที่ 1 มิถุนายน 2560Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
หัวข้อการประชุม :!!ยกเลิก!! ประชุมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข
ประธานการประชุม :รัฐมนตรีกระทรวงสาธาณณสุข
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมหน่วยงานผู้จัด
วันที่ใช้งาน :1 มิถุนายน 2560
ช่วงเวลา :08:00:00 น. - 12:00:00 น.
จำนวน Sites :77
RoomNumber :##1001
E-Mail ผู้ประสานงาน : ,
หมายเหตุ:!!ยกเลิก!! ..ขออภัย..
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference