รายละเอียด VDO Conference วันที่ 5 มิถุนายน 2560Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :Mimistry of Public Health VDO conference Member information : 109 Name : นายอดิเรก วิเศษอุด Position : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ Agencies : โรงพยาบาลนครพ
หัวข้อการประชุม :ชี้แจงโครงการ ปอดพี่เลี้ยง พี่ช่วยน้อง & Spirometry
ประธานการประชุม :นพ.ยุทธชัย ตริสกุล
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมหน่วยงานผู้จัด
วันที่ใช้งาน :5 มิถุนายน 2560
ช่วงเวลา :08:30:00 น. - 09:30:00 น.
จำนวน Sites :10
RoomNumber :##1002
E-Mail ผู้ประสานงาน :use01@hotmail.com ,
หมายเหตุ:นายอดิเรก วิเศษอุด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลนครพนม 0819543001 ประชุมร่วมกันระหว่าง รพ.ในเขตรับผิดชอบ


Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :กลุ่มกฎหมาย
หัวข้อการประชุม :ชี้แจงการแก้ไข พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ประธานการประชุม :ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สถานที่ประชุม :MOC
วันที่ใช้งาน :5 มิถุนายน 2560
ช่วงเวลา :13:30:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Sites :77
RoomNumber :##1001
E-Mail ผู้ประสานงาน : ,
หมายเหตุ:ประสานงาน : 1427 (กลุ่มกฎหมาย)
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference