รายละเอียด VDO Conference วันที่ 9 มิถุนายน 2560Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :ศทส.สป.สธ.
หัวข้อการประชุม :ระบบ JHOS
ประธานการประชุม :อ.สินีนาฏ
สถานที่ประชุม :MOC
วันที่ใช้งาน :9 มิถุนายน 2560
ช่วงเวลา :09:00:00 น. - 12:00:00 น.
จำนวน Sites :2
RoomNumber :##1002
E-Mail ผู้ประสานงาน : ,
หมายเหตุ:ผู้ประสานงาน คุณฝ้าย 02-590-1202 ประชุมร่วมกันระหว่าง อุตรดิตถ์ ,
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference