รายละเอียด VDO Conference วันที่ 12 มิถุนายน 2560Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :กลุ่มกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวข้อการประชุม :การบังคับใช้กฎหมายที่สำคัญ ประจำปี 2560
ประธานการประชุม :นายมรุต จิรเศรษฐสิริ
สถานที่ประชุม :ห้องประชุม2
วันที่ใช้งาน :12 มิถุนายน 2560
ช่วงเวลา :13:30:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Sites :120
RoomNumber :##1001
E-Mail ผู้ประสานงาน :legal@health.moph.go.th ,
หมายเหตุ:ผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายใน สสจ. รพศ. รพท. //คุณไพเราะ 025901432 คุณสิทธินันท์ 025901436


Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :กลุ่มกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวข้อการประชุม :การบังคับใช้กฎหมายที่สำคัญ ประจำปี 2560
ประธานการประชุม :นายมรุต จิรเศรษฐสิริ
สถานที่ประชุม :ห้องประชุม2
วันที่ใช้งาน :12 มิถุนายน 2560
ช่วงเวลา :13:30:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Sites :120
RoomNumber :##1001
E-Mail ผู้ประสานงาน :legal@health.moph.go.th ,
หมายเหตุ:ผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายใน สสจ. รพศ. รพท. //คุณไพเราะ 025901432 คุณสิทธินันท์ 025901436
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference