รายละเอียด VDO Conference วันที่ 13 มิถุนายน 2560Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :คณะกรรมทันตสาธารณสุขชนบทภาคใต้
หัวข้อการประชุม :คณะกรรมการ คท.ศต
ประธานการประชุม :ทพ.สมฤทธิ์ จิโรจน์วณิชชากร
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมหน่วยงานผู้จัด
วันที่ใช้งาน :13 มิถุนายน 2560
ช่วงเวลา :08:30:00 น. - 12:00:00 น.
จำนวน Sites :14
RoomNumber :##1002
E-Mail ผู้ประสานงาน :nureyah7@gmail.com , nureyah7@gmail.com
หมายเหตุ:นางเบญจมาศ อัลอิสฮักก์ 0818978040 ประชุมร่วมกันระหว่าง กระบี่, ชุมพร, ตรัง, นครศรีธรรมราช, นราธิวาส, ปัตตานี , พังงา , พัทลุง, ภูเก็ต , ยะลา, ระนอง, สงขลา, สตูล , สุราษฎร์ธานี ,


Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :ศทส.
หัวข้อการประชุม :ปรับปรุงระบบ
ประธานการประชุม :-
สถานที่ประชุม :ห้องประชุม2
วันที่ใช้งาน :13 มิถุนายน 2560
ช่วงเวลา :08:00:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Sites :77
RoomNumber :##1003
E-Mail ผู้ประสานงาน : ,
หมายเหตุ: ประชุมร่วมกันระหว่าง
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference