รายละเอียด VDO Conference วันที่ 14 มิถุนายน 2560Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
หัวข้อการประชุม :ยกเลิกการประชุมกำกับ ติดตามและประเมินผลงานศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
ประธานการประชุม :นพ.รายิน อโรร่า
สถานที่ประชุม :MOC
วันที่ใช้งาน :14 มิถุนายน 2560
ช่วงเวลา :13:00:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Sites :40
RoomNumber :##1002
E-Mail ผู้ประสานงาน :sorasak@cpird.in.th , cpird.anuchart@cpird.in.th
หมายเหตุ: "ผู้ประสานงาน นายสรศักดิ์ ฮับซัน หรือ นายอนุชาติ จิตต์เอื้อ โทร 025901979 ประชุมร่วมกันระหว่าง ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 37 แห่ง "


Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :ศทส.
หัวข้อการประชุม :ปรับปรุงระบบ conf.
ประธานการประชุม :-
สถานที่ประชุม :ห้องประชุม2
วันที่ใช้งาน :14 มิถุนายน 2560
ช่วงเวลา :08:00:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Sites :77
RoomNumber :##1003
E-Mail ผู้ประสานงาน : ,
หมายเหตุ: ประชุมร่วมกันระหว่าง
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference