รายละเอียด VDO Conference วันที่ 15 มิถุนายน 2560Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สถาบันพัฒนากำลังคน กรมการแพทย์แผนไทยฯ
หัวข้อการประชุม :หัตถการสำหรับกลุ่มอาการระบบทางเดินอาหาร
ประธานการประชุม :อาจารย์ด้านแพทย์แผนไทย
สถานที่ประชุม :MOC
วันที่ใช้งาน :15 มิถุนายน 2560
ช่วงเวลา :08:30:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Sites :76
RoomNumber :##1001
E-Mail ผู้ประสานงาน :ittm.train@gmail.com ,
หมายเหตุ:


Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :ศทส.
หัวข้อการประชุม :ปรับปรุงระบบ conf.
ประธานการประชุม :-
สถานที่ประชุม :ห้องประชุม2
วันที่ใช้งาน :15 มิถุนายน 2560
ช่วงเวลา :08:00:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Sites :77
RoomNumber :##1002
E-Mail ผู้ประสานงาน : ,
หมายเหตุ: ประชุมร่วมกันระหว่าง


Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สสจ.อุดรธานี
หัวข้อการประชุม :ประชุมวิชาการสาธารณสุข 2560
ประธานการประชุม :-
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมหน่วยงานผู้จัด
วันที่ใช้งาน :15 มิถุนายน 2560
ช่วงเวลา :08:00:00 น. - 12:00:00 น.
จำนวน Sites :10
RoomNumber :##2008
E-Mail ผู้ประสานงาน : ,
หมายเหตุ:ประชุมวิชาการสาธารณสุข 2560
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference