รายละเอียด VDO Conference วันที่ 16 มิถุนายน 2560Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :ศทส.
หัวข้อการประชุม :ปรับปรุงระบบ conf.
ประธานการประชุม :-
สถานที่ประชุม :ห้องประชุม2
วันที่ใช้งาน :16 มิถุนายน 2560
ช่วงเวลา :08:00:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Sites :77
RoomNumber :##1002
E-Mail ผู้ประสานงาน : ,
หมายเหตุ: ประชุมร่วมกันระหว่าง
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference