รายละเอียด VDO Conference วันที่ 19 มิถุนายน 2560Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
หัวข้อการประชุม :ประชุมคณะกรรมการจัดประชุมมหกรรมวิชาการนวตกร ระดับเขต
ประธานการประชุม :นพ.เกรียงศักดิ์ พิมพ์ดา
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมหน่วยงานผู้จัด
วันที่ใช้งาน :19 มิถุนายน 2560
ช่วงเวลา :13:30:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Sites :30
RoomNumber :##2008
E-Mail ผู้ประสานงาน :r8wayict@gmail.com ,
หมายเหตุ:นายสิริพงศ์ ชำนาญไพร 042-222356 ต่อ 137


Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :เขตสุขภาพที่​ 9
หัวข้อการประชุม :ประชุมเขตสุขภาพที่ 9
ประธานการประชุม :นายแพทย์​ไพศาล ดั่นคุ้ม
สถานที่ประชุม :MOC
วันที่ใช้งาน :19 มิถุนายน 2560
ช่วงเวลา :09:30:00 น. - 12:30:00 น.
จำนวน Sites :4
RoomNumber :##2009
E-Mail ผู้ประสานงาน :sttail@gmail.com ,
หมายเหตุ:ผู้ประสานงาน​ นายสุธรรม เทศรำพรรณ 0-2590-1588
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference