รายละเอียด VDO Conference วันที่ 20 มิถุนายน 2560Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวข้อการประชุม :ติดตามผลการดำเนินงาน ด้านข้อมูลสุขภาพ ในระบบ HDC ครั้งที่ 5/2560
ประธานการประชุม :น.พ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สถานที่ประชุม :MOC
วันที่ใช้งาน :20 มิถุนายน 2560
ช่วงเวลา :13:30:00 น. - 16:00:00 น.
จำนวน Sites :120
RoomNumber :##1001
E-Mail ผู้ประสานงาน :thcc.health@hotmail.com , chariya.m@moph.mail.go.th
หมายเหตุ:นพ.สสจ. ผอ.รพศ./รพท. เจัาหน้าที่ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลของหน่วยงาน ทุกแห่งทั่วประเทศ// วาระประชุม คลิก // สรุปประชุมครั้งที่ 4/2560 คลิก // หนังสือเชิญ คลิก // ไฟล์ประกอบ คลิก
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference