รายละเอียด VDO Conference วันที่ 29 มิถุนายน 2560Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
หัวข้อการประชุม :**ยกเลิก** การประชุมเพื่อทบทวนแนวทางการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและ มะเร็งท่อน้ำดี
ประธานการประชุม :รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญ
สถานที่ประชุม :MOC
วันที่ใช้งาน :29 มิถุนายน 2560
ช่วงเวลา :11:00:00 น. - 13:00:00 น.
จำนวน Sites :29
RoomNumber :##1002
E-Mail ผู้ประสานงาน :akkarin27@gmail.com ,
หมายเหตุ: "ติดสอบถามเพิ่มเติม : คุณเอก 02-590-3180
ประชุมร่วมกันระหว่าง เชียงราย ,เชียงใหม่,น่าน,พะเยา,แม่ฮ่องสอน,ลำปาง,กาฬสินธุ์,ขอนแก่น,ร้อยเอ็ด,มหาสารคาม,
ชัยภูมิ,นครราชสีมา,นครพนม,อุดรธานี,บึงกาฬ,หนองคาย,บุรีรัมย์,หนองบัวลำภู,เลย,
สกลนคร,มุกดาหาร,ยโสธร,ศรีสะเกษ,สระแก้ว,สุรินทร์,อำนาจเจริญ,
อุบลราชธานี,ลำพูน,พะเยา "
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference