รายละเอียด VDO Conference วันที่ 5 มกราคม 2561



Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :เขตสุขภาพที่ 11
หัวข้อการประชุม :Service Plan สาขา NCD
ประธานการประชุม :นพ.กฤษณ์ สกุลแพทย์
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมหน่วยงานผู้จัด
วันที่ใช้งาน :5 มกราคม 2561
ช่วงเวลา :13:00:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Sites :18
RoomNumber :##2011
E-Mail ผู้ประสานงาน :นางสาวรุ่งฤดี แก้วชลคราม ,
หมายเหตุ:


Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สสจ.ยะลา
หัวข้อการประชุม :RDU
ประธานการประชุม :
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมหน่วยงานผู้จัด
วันที่ใช้งาน :5 มกราคม 2561
ช่วงเวลา :08:30:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Sites :2
RoomNumber :##1002
E-Mail ผู้ประสานงาน : ,
หมายเหตุ: ประชุมร่วมกันระหว่าง ยะลา, รพ.เบตง
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference