รายละเอียด VDO Conference วันที่ 8 มกราคม 2561Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :คณะกรรมการทันตสาธารณสุขชนบทภาคใต้
หัวข้อการประชุม :คณะกรรมการทันตสาธารณสุขชนบทภาคใต้
ประธานการประชุม :ทพ.สมฤทธิ์ จิโรจน์วณิชชาการ
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมหน่วยงานผู้จัด
วันที่ใช้งาน :8 มกราคม 2561
ช่วงเวลา :08:30:00 น. - 12:00:00 น.
จำนวน Sites :14
RoomNumber :##1002
E-Mail ผู้ประสานงาน :benjamas_al@hotmail.com ,
หมายเหตุ:นางเบญจมาศ อัลอิสฮักก์ 0818978040 ประชุมร่วมกันระหว่าง กระบี่, ชุมพร, ตรัง, นครศรีธรรมราช, นราธิวาส, ปัตตานี , พังงา , พัทลุง, ภูเก็ต , ยะลา, ระนอง, สงขลา, สตูล , สุราษฎร์ธานี ,
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference