รายละเอียด VDO Conference วันที่ 10 มกราคม 2561Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10
หัวข้อการประชุม :ติดตามการพัฒนาระบบ Cockpit
ประธานการประชุม :-
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมหน่วยงานผู้จัด
วันที่ใช้งาน :10 มกราคม 2561
ช่วงเวลา :13:00:00 น. - 16:00:00 น.
จำนวน Sites :5
RoomNumber :##1002
E-Mail ผู้ประสานงาน :hunsa_c@hotmail.com , hunsa_c@hotmail.com
หมายเหตุ:หรรษา 08-9845-2255 ประชุมร่วมกันระหว่าง มุกดาหาร , ยโสธร , ศรีสะเกษ , อุบลราชธานี , อำนาจเจริญ,
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference