รายละเอียด VDO Conference วันที่ 11 มกราคม 2561Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :ยกเลิก !! กรมบัญชีกลางและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
หัวข้อการประชุม :ชี้แจงการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง
ประธานการประชุม :-
สถานที่ประชุม :ห้องประชุม2
วันที่ใช้งาน :11 มกราคม 2561
ช่วงเวลา :09:00:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Sites :77
RoomNumber :##1001
E-Mail ผู้ประสานงาน : ,
หมายเหตุ:ยกเลิก
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference