รายละเอียด VDO Conference วันที่ 15 มกราคม 2561Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :เขตสุขภาพที่ 1
หัวข้อการประชุม :เตรียมข้อมูลประเด็นสำคัญ 6 ประเด็น เกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหางานอนามัยแม่และเด็ก
ประธานการประชุม :ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1
สถานที่ประชุม :MOC
วันที่ใช้งาน :15 มกราคม 2561
ช่วงเวลา :10:00:00 น. - 12:00:00 น.
จำนวน Sites :9
RoomNumber :##2001
E-Mail ผู้ประสานงาน :healthregion1.it@gmail.com ,
หมายเหตุ:ทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 1 : เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน//เปิดระบบเวลา 09.00น.//งานข้อมูล เขตสุขภาพที่ 1 : 053-890238,053-890240
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference