รายละเอียด VDO Conference วันที่ 18 มกราคม 2561Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :กรมการเเพทย์เเผนไทยเเละการเเพทย์ทางเลือก
หัวข้อการประชุม :สมุฏฐานกับการเกิดโรคว่าด้วยโรคสตรี
ประธานการประชุม :อาจารย์ไกรสีห์ ลิ้มประเสริฐ
สถานที่ประชุม :MOC
วันที่ใช้งาน :18 มกราคม 2561
ช่วงเวลา :08:00:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Sites :77
RoomNumber :##1001
E-Mail ผู้ประสานงาน :ajjiaom@gmail.com ,
หมายเหตุ: "การบรรยาย เรื่อง สมุฏฐานกับการเกิดโรคว่าด้วยโรคสตรี ผู้ประสาน อัจจิมา เรืองประดิษฐ์ กองวิชาการเเละเเผนงาน กรมการเเพทย์เเผนไทยเเละการเเพทย์ทางเลือก ติดต่อ 0865654116 "
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference