รายละเอียด VDO Conference วันที่ 22 มกราคม 2561Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :กรมอนามัย+กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
หัวข้อการประชุม :** ยกเลิกประชุม **การดูแลระยะยาว [Long Term Care (LTC)]
ประธานการประชุม :นพ.สมยศ ศรีจารนัย (สาธารณสุขนิเทศก์)
สถานที่ประชุม :ห้องประชุม2
วันที่ใช้งาน :22 มกราคม 2561
ช่วงเวลา :10:00:00 น. - 12:00:00 น.
จำนวน Sites :77
RoomNumber :##1001
E-Mail ผู้ประสานงาน :uchigmoph@gmail.com ,
หมายเหตุ:สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 76 จังหวัดและ สำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 12 เขต//นายเผด็จ ชมชื่น กลุ่มเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ 025901557
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference