รายละเอียด VDO Conference วันที่ 24 มกราคม 2561Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :กลุ่มยุทธสาสตร์และมาตรฐานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวข้อการประชุม :ชี้แจงแนวทางการดำเนินการและติตามผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1/2561ตามตัวชี้วัด ที่ 57 และ 58
ประธานการประชุม :พญ.พรรณพิมล วิปุลากร
สถานที่ประชุม :ห้องประชุม2
วันที่ใช้งาน :24 มกราคม 2561
ช่วงเวลา :08:30:00 น. - 12:00:00 น.
จำนวน Sites :77
RoomNumber :##1001
E-Mail ผู้ประสานงาน :hrmd.strategy@gmail.com ,
หมายเหตุ: " "กลุ่มงานยุทธศาสตร์และมาตรฐานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล 1344 1348 ""


Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สสจ.แพร่
หัวข้อการประชุม :ประชุมกีฬาสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 1
ประธานการประชุม :นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมหน่วยงานผู้จัด
วันที่ใช้งาน :24 มกราคม 2561
ช่วงเวลา :13:30:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Sites :8
RoomNumber :##2001
E-Mail ผู้ประสานงาน :promotionphrae@gmail.com , promotionphrae@gmail.com
หมายเหตุ:นายเสกสรรค์ ช้างเขียว กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 0834700039
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference