รายละเอียด VDO Conference วันที่ 25 มกราคม 2561Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
หัวข้อการประชุม :ชี้แจงผลการศึกษาการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน
ประธานการประชุม :ภก.วราวุธ เสริมสินสิริ
สถานที่ประชุม :MOC
วันที่ใช้งาน :25 มกราคม 2561
ช่วงเวลา :13:30:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Sites :76
RoomNumber :##1001
E-Mail ผู้ประสานงาน :tomdrug24@hotmail.com , varavoot@hotmail.com
หมายเหตุ:ติดต่อ นายมารุต สีแสง สำนักยา กลุ่มพัฒนาระบบ สำนักงารคณะกรรมการอาหารและยา เบอร์ติดต่อ 02 591 9523 , 0906946945 **** ไม่มีบันทึก vdo conf ****
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference