รายละเอียด VDO Conference วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :เขตสุขภาพที่ 8
หัวข้อการประชุม :** ยกเลิกการประชุม **
ประธานการประชุม :
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมหน่วยงานผู้จัด
วันที่ใช้งาน :2 กุมภาพันธ์ 2561
ช่วงเวลา :09:30:00 น. - 14:00:00 น.
จำนวน Sites :7
RoomNumber :##2008
E-Mail ผู้ประสานงาน :R8waychro@gmail.com ,
หมายเหตุ:กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 เลขที่ 4 ถนนอธบดี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี41000 โทร042-222356 ต่อ 138 0956628356
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference