รายละเอียด VDO Conference วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7
หัวข้อการประชุม :การติดตามการบันทึก cockpit
ประธานการประชุม :นพ.ประวิตร ศรีบุญรัตน์
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมหน่วยงานผู้จัด
วันที่ใช้งาน :5 กุมภาพันธ์ 2561
ช่วงเวลา :09:00:00 น. - 15:00:00 น.
จำนวน Sites :4
RoomNumber :##2007
E-Mail ผู้ประสานงาน :loeiyoodj@gmail.com ,
หมายเหตุ:คุณ จักรสันต์ เลยหยุด 089-7127900


Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :เขตสุขภาพที่ 9
หัวข้อการประชุม :ประชุมค่าตอบแทน เขต 9
ประธานการประชุม :นายไพศาล ดั่นคุ้ม ผู้ตรวจราชการกระทรวง
สถานที่ประชุม :MOC
วันที่ใช้งาน :5 กุมภาพันธ์ 2561
ช่วงเวลา :13:00:00 น. - 16:00:00 น.
จำนวน Sites :8
RoomNumber :##2009
E-Mail ผู้ประสานงาน : ,
หมายเหตุ:ผู้ประสานงาน กนกพร จิเจริญ 0-2590-1588
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference