รายละเอียด VDO Conference วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สสจ พะเยา
หัวข้อการประชุม :ประชุมชี้แจงแนวทางการใช้ข้อมูล CMI เขตสุขภาพที่ 1
ประธานการประชุม :สสจ พะเยา
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมหน่วยงานผู้จัด
วันที่ใช้งาน :6 กุมภาพันธ์ 2561
ช่วงเวลา :13:30:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Sites :20
RoomNumber :##2001
E-Mail ผู้ประสานงาน : ,
หมายเหตุ:


Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :เขตสุขภาพที่ 8
หัวข้อการประชุม :การพิจารณาจัดสรรอัตราพนักงานราชการ เขตสุขภาพที่ 8
ประธานการประชุม :นพ.ธรรมนูญ วิสิฐธนวรรธ
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมหน่วยงานผู้จัด
วันที่ใช้งาน :6 กุมภาพันธ์ 2561
ช่วงเวลา :09:00:00 น. - 13:00:00 น.
จำนวน Sites :50
RoomNumber :##2008
E-Mail ผู้ประสานงาน :R8waychro@gmail.com ,
หมายเหตุ:ผู้ประสาน นางสาวพิมพร ดาศักดิ์ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 โทร 042-222356 095-6628356


Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สสจ.เชียงราย
หัวข้อการประชุม :ประชุม CHRO เขตสุขภาพที่ 1
ประธานการประชุม :นพ.สสจ.เชียงราย
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมหน่วยงานผู้จัด
วันที่ใช้งาน :6 กุมภาพันธ์ 2561
ช่วงเวลา :10:00:00 น. - 12:00:00 น.
จำนวน Sites :8
RoomNumber :##2001
E-Mail ผู้ประสานงาน : ,
หมายเหตุ:ภูมิ คำชุ่ม 0954461268
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference