รายละเอียด VDO Conference วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สสจ พะเยา
หัวข้อการประชุม :!! ยกเลิก !! ประชุมชี้แจงแนวทางการใช้ข้อมูล CMI เขตสุขภาพที่ 1
ประธานการประชุม :CIO เขตสุขภาพที่ 1 โดยจังหวัดพะเยา
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมหน่วยงานผู้จัด
วันที่ใช้งาน :7 กุมภาพันธ์ 2561
ช่วงเวลา :13:30:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Sites :20
RoomNumber :##2001
E-Mail ผู้ประสานงาน :phayaohosxp@hotmail.com ,
หมายเหตุ:!! ยกเลิก !! //คุณสุเวียต www.phayaodatacenter.com
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference