รายละเอียด VDO Conference วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :กองกฎหมาย สป.
หัวข้อการประชุม :กฎหมายคุ้มครองเครื่องดื่มแฮลกอฮอล์
ประธานการประชุม :นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ
สถานที่ประชุม :ห้องประชุม2
วันที่ใช้งาน :12 กุมภาพันธ์ 2561
ช่วงเวลา :13:30:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Sites :77
RoomNumber :##1001
E-Mail ผู้ประสานงาน : ,
หมายเหตุ:ติดต่อประสาน : 02-590-1436
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference