รายละเอียด VDO Conference วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สสจ.เชียงราย
หัวข้อการประชุม :ประชุม CHRO เขตสุขภาพที่ 1
ประธานการประชุม :นพ.สสจ.เชียงราย
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมหน่วยงานผู้จัด
วันที่ใช้งาน :14 กุมภาพันธ์ 2561
ช่วงเวลา :13:00:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Sites :8
RoomNumber :##2001
E-Mail ผู้ประสานงาน : ,
หมายเหตุ:ประชุมร่วมกันระหว่าง สสจ.เชียงราย,สสจ.เชียงใหม่,สสจ.พะเยา,สสจ.ลำพูน,สสจ.ลำปาง,สสจ.แพร่,สสจ.น่าน,สสจ.แม่ฮ่องสอน (ผู้ประสานงาน : ภูมิ คำชุ่ม 0954461268)
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference