รายละเอียด VDO Conference วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :กรมการเเพทย์เเผนไทยเเละการเเพทย์ทางเลือก
หัวข้อการประชุม :เวชปฏิบัติเเผนไทยว่าด้วยโรคสตรี(ยาในบัญชียาหลักเเห่งชาติ)
ประธานการประชุม :อาจารย์กิตติ ลี้สยาม
สถานที่ประชุม :MOC
วันที่ใช้งาน :15 กุมภาพันธ์ 2561
ช่วงเวลา :08:00:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Sites :77
RoomNumber :##1001
E-Mail ผู้ประสานงาน :ajjiaom@gmail.com ,
หมายเหตุ: " "บรรยายเรื่อง เวชปฏิบัติเเผนไทยว่าด้วยโรคสตรี(ยาในบัญชียาหลักเเห่งชาติ) ผู้ประสาน อัจจิมา เรืองประดิษฐ์ กองวิชาการเเละเเผนงาน กรมการเเพทย์เเผนไทยเเละการเเพทย์ทางเลือก ติดต่อ 0865654116 ""


Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :test department
หัวข้อการประชุม :test topic
ประธานการประชุม :test
สถานที่ประชุม :MOC
วันที่ใช้งาน :15 กุมภาพันธ์ 2561
ช่วงเวลา :16:34:00 น. - 17:00:00 น.
จำนวน Sites :10
RoomNumber :##1001
E-Mail ผู้ประสานงาน :test1@mail.com , test2@mail.com
หมายเหตุ:test detail
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference