รายละเอียด VDO Conference วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :เขตสุขภาพที่ 11
หัวข้อการประชุม :ติดตามการดำเนินงาน
ประธานการประชุม :แพทย์หญิงธัญลักษณ์ ขวัญสนิท
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมหน่วยงานผู้จัด
วันที่ใช้งาน :20 กุมภาพันธ์ 2561
ช่วงเวลา :13:00:00 น. - 16:00:00 น.
จำนวน Sites :16
RoomNumber :##2011
E-Mail ผู้ประสานงาน :sasima2@hotmail.com ,
หมายเหตุ:คุณศศิมา 077-915600 ต่อ 2268
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference