รายละเอียด VDO Conference วันที่ 12 ตุลาคม 2561Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :ศทส.
หัวข้อการประชุม :**เลื่อนประชุม ไปเป็นวันที่ 25 ต.ค.61 ** ระบบบริหารจัดการและรายงานการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประธานการประชุม :ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สถานที่ประชุม :MOC
วันที่ใช้งาน :12 ตุลาคม 2561
ช่วงเวลา :13:00:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Sites :77
RoomNumber :##1001
E-Mail ผู้ประสานงาน : ,
หมายเหตุ:ประสานงาน คุณณัฐพร โทร.02-5901207
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference