รายละเอียด VDO Conference วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :CHRO สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1
หัวข้อการประชุม :การพิจารณาการใช้ตำแหน่งว่าง ปรับปรุงตำแหน่ง และจัดสรรตำแหน่ง
ประธานการประชุม :นพ.ทศเทพ บุญทอง
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมหน่วยงานผู้จัด
วันที่ใช้งาน :2 พฤศจิกายน 2561
ช่วงเวลา :13:30:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Sites :19
RoomNumber :##1002
E-Mail ผู้ประสานงาน :healthregion1.chro@gmail.com ,
หมายเหตุ:สสจ. รพท. รพศ. ทุกแห่ง ประชุมร่วมกันระหว่าง เชียงราย , เชียงใหม่, น่าน , แพร่ , พะเยา, แม่ฮ่องสอน, ลำปาง, ลำพูน,
Back
หมายเหตุ กรุณา สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการจองระบบ Conference